Sākums >> STK nolikumi >> 2018.gada Latvijas atklātais komandu čempionāts sporta bridžā
2018.gada Latvijas atklātais komandu čempionāts sporta bridžā PDF Print E-mail
Written by Karlis Rubins   
Monday, 29 January 2018 17:44

2018.gada Latvijas atklātais komandu čempionāts sporta bridžā

NOLIKUMS

LBF Sporta tehniskā komisija (turpmāk – STK) pieņem un LBF Valde apstiprina 2018.gada Latvijas atklātā komandu čempionāta sporta bridžā (turpmāk – Čempionāts) nolikumu.

  1. 1. Norises laiks, vieta un kārtība

1.1.   Čempionāta atlases posms notiks 2018.gada 24. un 25.februārī.

1.2.   Čempionāta A līgas 1.posms notiks 2018.gada 10. un 11.martā, bet A līgas 2.posms un B līgas posms notiks 2018.gada 24. un 25.martā.

1.3.   Čempionāta atlases posma, kā arī 1. un 2.posma norises vieta ir viesnīcā Monika, Elizabetes iela 21, Rīga.

 

 

1.4.   Komandu sastāvos var tikt pieteikti seši spēlētāji A līgā un astoņi spēlētāji B līgā. Komandas sastāvā nedrīkst būt vairāk par diviem ārvalstu spēlētājiem. Ja komandas pieteikumā ir mazāk par attiecīgi 6 vai 8 spēlētājiem, tā drīkst papildināt sastāvu līdz šajā punktā norādītajam maksimālajam spēlētāju skaitam jebkurā brīdī. A līgas komandu sastāvus nedrīkst papildināt ar spēlētājiem, kas ir bijuši pieteikti dalībai Čempionātā kādā citā komandā. Piesakot komandu dalībai Čempionātā, ir jānorāda komandas kapteinis.

Lai komanda saglabātu savas tiesības uz dalību A vai B līgā, uz komandu attiecas prasības par sastāva saglabāšanu:

1.4.1.      komandai ir jāsaglabā vismaz trīs spēlētāji no iepriekšējā gada pamatsastāva spēlētājiem;

1.4.2.      ja attiecīgi 6 vai 8 cilvēku komanda dalās uz pusēm un abas jaunās komandas izsaka vēlmi spēlēt A vai B līgā, tad priekšroka ir jaunajai komandai, kurā paliek iepriekšējās komandas kapteinis.

1.5.   Komandām, kas vēlas piedalīties čempionātā, ir jāpiesakās līdz 2018.gada 19.februārim. Savukārt tām četrām komandām, kas 2017.gadā Latvijas komandu čempionātā ir kvalificējušās A līgai, ir jāpiesaka piedalīšanās Čempionātā līdz 2018.gada 16.februārim. Pieteikšanās dalībai Čempionātā ir jāveic LBF mājas lapā www.bridge.lv.

2. Čempionāta organizācija

2.1.   Čempionātu organizē LBF.

2.2.   Čempionāts tiek organizēts 3 posmos:

2.2.1.      atlases posms,

2.2.2.      kopīgs A līgas 1.posms un B līgas posms,

2.2.3.      A līgas 2.posms.

2.3.   Atlases posmā piedalās komandas, kas 2017.gadā Latvijas komandu čempionātā nav kvalificējušās A līgai. Atlases rezultātā divas komandas, kas attiecīgi atlases posmā būs ieņēmušās pirmo un otro vietu, kvalificējas dalībai A līgā, bet sešas komandas, kas attiecīgi atlases posmā būs ieņēmušās no trešās līdz astotajai vietai, kvalificējas dalībai B līgā.

2.4.   Tādējādi pēc atlases posma tiek noteiktas:

2.4.1.      sešas (6) komandas, kas spēlē A līgā:

2.4.1.1.            A līgas pirmās trīs komandas pēc 2017.gada Latvijas komandu čempionāta rezultātiem;

2.4.1.2.            B līgas pirmā komanda pēc 2017.gada Latvijas komandu čempionāta rezultātiem;

2.4.1.3.            pirmās divas komandas pēc Čempionāta atlases posma rezultātiem.

2.4.2.      sešas (6) komandas, kas spēlē B līgā.

2.5.   Ja kāda no komandām, kas ir kvalificējusies dalībai A vai B līgā, atsakās no dalības vai zaudē savas tiesības, tad šīs komandas vietu ieņem komanda, kas attiecīgi ieņem nākamo vietu pēc Čempionāta atlases posma rezultātiem.

2.6.   Spēle notiek ar dublētiem sadalījumiem un galdiem ar ekrāniem.

2.7.   Nosakot katra spēlētāja sēdēšanas vietu, tiek veikta slēgtā izsēdne (BLIND LINE-UP). Komandas kapteinis pirms kārtas iesniedz tiesnesim spēlētāju pozīciju pie galdiem uz nākamo kārtu, nezinot oponenta spēlētāju pozīciju. LINE-UP iesniedz ne vēlāk kā 5 minūtes pirms kārtas sākuma.

A un B līgas posmos komandas iesniedz LINE-UP uz mača pirmo pusi (10 sadalījumiem). Pēc mača pirmās puses viesu komandas pāri pāriet uz otru galdu. Gadījumā, ja kāda komanda pēc mača pirmās puses vēlas nomainīt kādu spēlētāju vai pāri, tad oponentu komandai ir tiesības izvēlēties, kuram pārim pret kuru oponentu pāri spēlēt mača otru pusi. Pēc mača pirmās puses komandas var salīdzināt rezultātus.

3. Čempionāta tiesāšana

3.1.   Čempionāta tiesnesi ieceļ LBF

3.2.   Čempionāts tiek organizēts saskaņā ar šo Nolikumu un Sporta bridža kodeksu (2007 LAWS OF DUPLICATE BRIDGE[1]), kā arī uz Čempionātu attiecināmiem, ar šo Nolikumu savienojamiem WBF reglamentiem, politikām un vadlīnijām (WBF Regulations, Policies and Guidelines[2]).

3.3.   Tiesneša pienākums ir pārliecināties, ka komandas ir pareizi aizpildījušas LINE-UP kartiņas un nepieciešamības gadījumā pieprasīt precizēt izsēdni. Uzsākoties kārtai tiesnesis pārliecinās, ka spēlētāji ir ieņēmuši vietu atbilstoši iesniegtajam LINE-UP.

3.4.   Čempionāta atlases posmā katra komanda spēlē ar katru, kopā nospēlējot 84 – 104 sadalījumus. Precīzs kārtu un sadalījumu skaits tiks izziņots pēc komandu pieteikšanās ([kārtas] x [sadalījumi] -7x12; 9x10; 11x8; 13x8). Ja čempionāta atlasē piesakās vismaz 15 komandas, tad pēc apgrieztās Šveices sistēmas (komanda ar visvairāk VP spēlē pret komandu ar vismazāk VP) tiek spēlētas 13 kārtas pa 8 sadalījumiem.

3.5.   Čempionāta A un B līgas posmos katra komanda spēlē ar katru pēc apgrieztās Šveices sistēmas, kopā nospēlējot 5 kārtas, 20 sadalījumi kārtā. Laiks uz kārtu ir 2 stundas 55 minūtes.

4. Dalības maksa

4.1.   Atlases posmā komandām, kurās startē skolēni, dalības maksa ir 7,50 EUR par katru spēlētāju, kas nav skolēns, bet ne vairāk par 30 EUR.

4.2.   Dalības maksa vienā A un B līgu posmā ir 50 EUR no komandas.

4.3.   A un B līgu posmā komandām dalības maksu aprēķina:

4.3.1.      nosakot skolēna dalības maksu 0 EUR, juniora vai pensionāra dalības maksu 6,25 EUR, bet pārējo spēlētāju dalības maksu 12,50 EUR;

4.3.2.      komandas dalības maksa vienāda ar spēlētāju četru lielāko dalības maksu summu.

4.4.   Latvijas spēlētāji, kas nav neviena LBF ietilpstoša bridža kluba biedri, var piedalīties čempionāta, ja tie ir nomaksājuši licences maksu 10 EUR par 2018.gadu.

4.5.   Dalības un licences maksa jāpārskaita uz LBF kontu Swedbankā LV20HABA0551006208627 ne vēlāk kā līdz pirmās spēlēšanas dienas beigām

5. Solīšanas sistēmas

5.1.   Augsti nenaturālu sistēmu (HUM) lietošana nav atļauta.

5.2.   BROWN STICKER konvenciju lietošana ir atļauta A un B līgu posmos, bet ir aizliegta Čempionāta atlases posmā. Pāris, kurš vēlās izmantot BROWN STICKER konvencijas, aizpilda un iesniedz Tiesnešu komisijas vadītājam WBF prasībām atbilstošu pieteikumu par BROWN STICKER lietošanu.[3] Ja iesniegtais pieteikums neatbilst WBF prasībām, pārim aizliedz lietot attiecīgo konvenciju. Tiesnešu komisija publicē LBF mājas lapā informāciju par tiem pāriem, kuri lieto BROWN STICKER, un par konvencijām, kuras lieto šie pāri.

Saskaņā ar WBF sistēmu politiku, par BROWN STICKER netiek uzskatīts 2♦ atklājums MULTI. Gadījumos, kad tiesnesis vai oponenti konstatē neatļautu solīšanas sistēmu pielietojumu, tiesnesim ir pienākums minētos solījumu pielietošanu aizliegt, iespējamās izmaiņas drīkst apstiprināt tikai tiesnesis pēc kārtējās kārtas beigām.

5.3.   Aizliegts blefot ar 1.līmeņa nenaturāliem un 2.līmeņa forsējošiem atklājumiem.

5.4.   Abiem pāra spēlētājiem jāspēlē viena un tā pati solīšanas un vista sistēma.

5.5.   Atbildību par solīšanas sistēmas atbilstību noteiktajiem ierobežojumiem uzņemas šo sistēmu izmantojošie spēlētāji. Šaubu gadījumā jākonsultējas pie tiesneša pirms Čempionāta sākuma.

5.6.   Gadījumos, kad Čempionāta tiesnesis konstatē neatļautu solīšanas sistēmu pielietojumu, tam ir pienākums minēto solījumu pielietošanu aizliegt, piespriežot kompensējošo rezultātu attiecīgajā sadalījumā.

Solījumu paskaidrošana, spēlējot ar ekrāniem, notiek rakstiskā veidā. Par mutisku skaidrojumu veikšanu tiesnesim ir tiesības piespriest sodu.

5.7.   Jāalertē visi konvencionāli vai nenaturāli solījumi.

5.8.   Visiem pāriem, kas piedalās Čempionātā, ir jābūt diviem konvenciju karšu eksemplāriem, kuri ir jāuzrada pēc pirmā Čempionāta tiesneša pieprasījuma vai oponenta pieprasījuma pie galda. Gadījumā, ja Čempionātā piedalošais pāris nevar uzrādīt konvenciju kartes pēc attiecīgā pieprasījuma, Čempionāta tiesnesis aizliedz šim pārim turpināt spēlēšanu līdz konvenciju karšu pienācīgai aizpildīšanai.

Ja, saistībā ar konvenciju karšu aizpildīšanu, nepietiek laika, lai nospēlētu vienu vai vairākus sadalījumus, tiek piemēroti noteikumi par laika sodiem, pieņemot, ka laiks nav ievērots tā pāra dēļ, kurš ir pārkāpis konvenciju karšu uzrādīšanas noteikumus.

Ja, konstatējot šajā punktā minēto pārkāpumu, attiecīgajā sadalījumā pie galda jau ir pabeigta solīšana, vai citos gadījumos, ja tam ir svarīgs iemesls, Čempionāta tiesnesis attiecīgajā sadalījumā var piespriest kompensējošo rezultātu..

6. Citi ierobežojumi un sodi

6.1.   Saskaņā ar Sporta bridža kodeksu dalībniekam var tikt piemērots sods par jebkuru pārkāpumu, kurš nepamatoti paildzina vai apgrūtina spēli, sagādā neērtības citiem dalībniekiem, pārkāpj noteiktās procedūras vai piespiež piespriest kompensējošo rezultātu pie cita galda.

6.2.   Ne vēlāk, ka 3 minūtes līdz spēles sākumam Čempionāta dalībniekiem jāieņem vietas pie galdiem. Nokavējuma gadījumā pāris var tikt sodīts saskaņā ar 6.6.punktu.

6.3.   Čempionāta dalībnieki, kuri regulāri kavē kārtas sākumu, var tikt sodīti ar saskaņā ar 6.6.punktu.

6.4.   Spēlēšanas vietā ir aizliegts:

6.4.1.      smēķēt;

6.4.2.      lietot alkoholiskos dzērienus;

6.4.3.      spēles laikā lietot mobilos tālruņus, tai skaitā atnest līdz mobilo tālruni ar ieslēgtu zvanu;

Gadījumā, ja jebkurš no minētajiem aizliegumiem tiks pārkāpts, dalībniekam var tikt uzlikts disciplinārais sods saskaņā ar 6.6.punktu, savukārt par atkārtotu pārkāpumu dalībnieks var tikt noņemts no turpmākas dalības Čempionātā.

6.5.   Par jebkuru nepakļaušanos Čempionāta tiesneša norādījumiem, Čempionāta dalībnieks tiek sodīts ar sodu saskaņā ar 6.6.punktu. Čempionāta tiesnesis drīkst atstādināt no turpmākās dalības Čempionāta posmā spēlētājus, kas neievēro pieklājības un kārtības normas, atrodas pie spēles galda pārmērīgā alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, rada apgrūtinājumus oponentu normālai spēlei vai Čempionāta norisei. Čempionāta tiesnesim ir tiesības spēlētājam veikt alkohola testu.

6.6.   Par soda piemērošanu lēmumu pieņem Čempionāta tiesnesis. Var tikt piemēroti sekojoši disciplinārsodi:

6.6.1.      Par laikā neiesniegtu LINE-UP – pirmo reizi tiek izteikts brīdinājums, katru nākamo reizi sods 0.25 VP;

6.6.2.      Par lēnu spēli – pirmais laika pārtēriņš tiek sodīts ar brīdinājumu, katrs nākamais atkārtotais laika pārtēriņš 0.25 VP;

6.6.3.      Par neizslēgtiem mobilajiem telefoniem un citām elektroniskām sakaru ierīcēm – 0.25 VP;

6.6.4.      Par mutisku skaidrojumu veikšanu, par pēcspēles diskusiju uzsākšanu pie galda, par cita veida skaļu uzvedību spēles laikā vai pēc tās – bez iepriekšēja brīdinājuma piešķirt sodu 0.5 VP;

6.6.5.      Par mutisku skaidrojumu veikšanu, par pēcspēles diskusiju uzsākšanu pie galda, par cita veida skaļu uzvedību spēles laikā vai pēc tās, kas nav ļāvusi citiem dalībniekiem izspēlēt sadalījumu – bez iepriekšēja brīdinājuma piešķirt sodu 1 VP.

6.6.6.      Ja spēlētāja izelpā konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles vai spēlētājs atsakās veikt alkohola testu, tad spēlētājs tiek diskvalificēts no turpmākās dalības turnīrā. Par šī soda piemērošanu tiek informēta LBF valde, kas var lemt par liegšanu šim spēlētājam piedalīties citos LBF organizētajos turnīros.

7. Rezultātu skaitīšana

7.1.   Viena mača rezultāts tiek aprēķināts, pamatojoties uz WBF IMP un VP skalām.

7.2.   Vienādas VP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir labāki šādi rādītāji:

7.2.1.      savstarpējais rezultāts IMP;

7.2.2.      kopējo IMP skaits.

Ja abi šie rādītāji ir vienādi, tad tiek noteikta 4 sadalījumu pārspēle. Ja 4 sadalījumu pārspēle nedod rezultātu, tad tiek noteikta 2 sadalījumu pārspēle līdz brīdim, kamēr kāda komanda iegūst pārsvaru.

8. Korekcijas un apelācijas

8.1.   Tiesāšana notiek balstoties uz WBF kodeksu, un tā prasības ir obligāti izpildāmas visiem čempionāta dalībniekiem. Turnīra galveno tiesnesi nozīmē LBF Tiesnešu komisijas vadītājs.

8.2.   Korekcijas laiks ir 15 minūtes no brīža, kad rezultāti ir kļuvuši pieejami pārbaudei. Korekcijas laikā dalībnieks var pieteikt protestu pret nepareizi bridžmeitā ievadītu rezultātu. Tiesnesis labo rezultātu, ja tam ir objektīvs pamatojums (piem., acīmredzami nepareizi ievadīts izspēlētājs, otrā pāra piekrišana).

8.3.   Apelāciju par tiesneša lēmumu, kas ir pieņemts pie galda, var iesniegt 15 minūšu laikā pēc attiecīga Čempionāta posma daļas beigām. Drošības nauda apelācijas iesniegšanai ir 20 EUR. Drošības nauda var tikt ieturēta, ja apelācijas komitēja uzskatīs, ka apelācija ir acīmredzami nepamatota. Apelācijas komisija nepieciešamības gadījumā tiek veidota no turnīra spēlētājiem. Apelācijas komisijas sastāvu pirms katra posma sākuma apstiprina Čempionāta tiesnesis, konsultējoties ar STK.

8.4.   Apelācijas komisijā ir trīs cilvēki. Katru gadījumu izskata trīs cilvēki, izņemot, ja kāds dalībnieks var būt potenciāli ieinteresēts, tad lēmumu pieņem divi apelācijas komisijas locekļi. Gadījumā, ja apelācijas komisija nevar lemt, jo divi cilvēki ir potenciāli ieinteresēti, jautājums par apelācijas izskatīšanu tiek adresēts Tiesnešu komisijas vadītājam.

9. Oficiālā valoda

9.1.   Oficiālā Čempionāta valoda ir latviešu. Ārvalstu tiesnesis savu pienākumu veikšanai lieto angļu un krievu valodu.

9.2.   Dalībnieki pie galda var komunicēt citā valodā pie nosacījuma, ka tam piekrīt visi pie galda esošie spēlētāji.

10. Apbalvošana

10.1.     Čempionāta uzvarētāji iegūst Latvijas čempiona titulu un ceļojošo kausu.

10.2.     Pirmās trīs vietas A līgā tiek apbalvotas ar medaļām un saglabā tiesības spēlēt A līgā 2019.gadā.

10.3.     Čempionāta uzvarētājs iegūst arī sekojošās tiesības:

10.3.1.  pārstāvēt valsti 2018.gada Baltijas kausa izcīņas turnīrā (dalības maksu sedz LBF),

10.3.2.  pārstāvēt valsti jebkurā turnīrā, kur ielūgumu saņem Latvijas Komandu Čempionāta 2018 uzvarētājs.

10.4.   Čempionāta 2.vietas ieguvējs iegūst tiesības pārstāvēt valsti 2018.gada Baltijas kausa izcīņas turnīrā.

10.5.   Pirmās trīs vietas B līgā tiek apbalvotas ar medaļām un pirmā vieta iegūst tiesības spēlēt A līgā 2019.gadā.

11. Čempionāta orgkomiteja

11.1.     Čempionāta orgkomiteja ir STK.

11.2.     Nepieciešamības gadījumā STK ir tiesīga skaidrot un interpretēt šo Nolikumu.

11.3.     Grozījumus šajā Nolikumā var apstiprināt tikai LBF valde.


[1]http://www.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/laws/2007lawscomplete.pdf

[2]http://www.worldbridge.org/wbf-policies.aspx

[3]paraugs: http://www.ecatsbridge.com/documents/docdefault.asp?page=BrownStickerForms

 

 
Latvijas Bridža Federācija, Powered by Joomla!