Kā ētiski izturēties pie bridža galda bez ekrāniem - Konstantīns Beļakovs

Apgūstot bridžu vispirms iemācāmies noteikumus, tālāk solīšanu, izspēli tad arī vistu. Bridža ētika paliek aizmirsta, par to biežāk iznāk dzirdēt no turnīru ( it sevišķi ārpus Latvijas) tiesnešiem.

LBF ētikas komisija ir sagatavojusi informatīvu materiālu, kas noderēs ne tikai jaunajiem bridžistiem Wink

SPĒLE BEZ EKRĀNA

1. Katrs spēlētājs spēles laikā atrodas sekojošās pozīcijās :

1.1 kad viņš izdara solījumu solīšanā,

1.2 kad viņa oponents izdara solījumu solīšanā,

1.3 kad viņa partneris izdara solījumu solīšanā,

1.4 kad viņam jāizdara gājiens,

1.5 kad gājienu izdara viņa partneris,

1.6 kad viņa kārtis ir atklātas galdā;

1.7 kad izveidojusies iespējama pārkāpuma situācija.

Katru no šīm situācijām mēs apskatīsim atsevišķi. Vispirms gan jāatceras divi noteikumi, kas vienmēr palīdz izvairīties no slidenām situācijām :

 1. Jums vienmēr jārīkojas tikai atbilstoši legālai informācijai.( Partnera pārdomas ir absolūti nelegāla informācija, bet oponenta pārdomas jums ir tiesības izmantot uz savu risku).
 2. Neradiet ētiskas problēmas savam partnerim ar pārāk ātru vai pārāk lēnu spēli - domājiet vispirms un spēlējiet vienā tempā.

Vēl trīs svarīgi ētiski noteikumi:

 1. Pirmais solījums solīšanā vienmēr ir jāizdara ar 10 sekunžu pauzi pēc tam kad Jūsu oponents pa kreisi ir ieskatījies savās kārtīs ( pie tam visiem spēlētājiem līdz tam ir jāpaceļ savas kārtis). Neatkarīgi no Jūsu kārtīm un tā solījuma, ko Jūs izdariet, tas ļauj oponentam sagatavoties Jūsu solījumam lai "likumīgajā" laikā izdarītu savu solījumu. Tas ir ļoti ētiski, jo ļauj arī pārējiem spēlētājiem novērtēt savas kārtis. Pretējā gadījumā, ļoti ātrs pass vai cits solījums automātiski iegremdē kreiso oponentu pārdomās. Ja viņš pēc Jūsu ātrā solījuma arī izdara ātru solījumu, tad tas jau ir ētisks pārkāpums. Tāpēc viņam pašam ir jāizdara Jūsu 10 sekunžu pauze, ar to pasvītrojot nelegālo informāciju no Jūsu ātrā pasa.
 2. Pirmais gājiens ir jāizdara pēc pauzes, neatkarīgi no tā vai tiek jautāts par informāciju no solīšanas vai nē. Ja jautāts tiek, tad tiek uzskatīts, ka izjautāšanas laiks tiek izlietots pārdomām. Tomēr nedaudz padomāt arī pēc izjautāšanas arī ir ētiski. Ja jautāts netiek, tad ātrs uzbrukums liecina par acīmredzamu gājienu. Tā ir nelegāla informācija. Ilgas pārdomas pirms uzbrukuma arī ir nelegāla informācija. Vienīgais ieteikums - domājiet ātrāk, pēc tam ievērojiet Jūsu likumīgās pauzes.
 3. Pēc tam kad tiek atklātas galda kārtis, izspēlētājam obligāti jāievēro 10 sekunžu pauze (vai arī ilgāka - šeit laiks ir ierobežots tikai ar sacensību reglamentu) arī tad ja uzbrukuma mastā galdā ir singlets. Ātra spēle no galda automātiski nostāda oponentu pa labi neētiskā pozīcijā. Bez tam tiek uzskatīts (un ļoti pareizi !), ka šīs pauzes laikā spēlētājiem jāsastāda izspēles ( vista) plāns. Nevajag tam traucēt.  Minēto noteikumu pārkāpumi netiek sodīti, bet ētiskiem spēlētājiem tie noteikti jāizpilda.
 4. Mīmika solīšanas vai izspēles laikā ir sodāma vienmēr ( izņemot izspēlētāju).

Pievēršu Jūsu uzmanību - ja Jūsu partneris ir izdarījis nedabiski ātru solījumu (gājienu), tad Jūsu darbībām ir jāatbilst 75% varbūtībai. Tas nozīmē, vai nu Jums ir jāizdara acīmredzama darbība, vai tā darbība, kuru Jūsu pozīcijā izdarītu ¾ spēlētāju. Šis noteikums nostāda Jūs bezizejas situācijā, kad Jūsu darbībai ir varbūtība, piemēram, 50 pret 50- tad vainojot partneri atliek cerēt uz tiesneša lēmumu.

1.1. Spēlētājs izdara solījumu.

Principā visām spēlētāja darbībām ir jānotiek vienā tempā, izņemot augstākminētās situācijas un pēc oponentu solījumiem ar lēcienu. Tas nozīmē, ja solījums tiek izdarīts bez pauzes, tad arī pārējie solījumi ir jāizdara bez pauzes. Atbilstoši, ja pirms solījuma ir padomāts, tad tādu pašu laiku jāpadomā arī pirms pārējiem solījumiem. Tā gan nav dogma, citādi bridžam būtu nepieciešams šaha pulkstenis, tomēr tempa izmaiņas partnerim rada ētiskas problēmas.

Par mīmiku jau pieminēju, taču atkārtošu to vienmēr. Lai nebūtu problēmu, vienmēr izturieties vienādi (vislabāk- pieklājīgi vienaldzīgi) "akmens seja!".

1.2. Oponents pa labi ir izdarījis solījumu.

"Akmens seja!"

Ja tas ir solījums ar lēcienu Jums ir jāizdara 10 sekunžu pauze ( plus vēl mazliet), neatkarīgi no tā vai oponents ir teicis Stop vai nē.

Ja oponents ir pasējis, Jūs variet turpiniet solīt savā iepriekšējā tempā. Ja viņš nav pasējis- Jums ir jāturpina solīt savā iepriekšējā tempā.

Un vienmēr atcerieties "akmens seja!"

1.3. Partneris ir izdarījis solījumu.

"Akmens seja!" Iespējams, ka solījums var izsaukt emocijas ( sajaukta sistēma u.tml.) Taču oponenti tās var nesaprast - un pat izsaukt tiesnesi.

1.4. Gājiens ir nonācis līdz Jums.

Nesteidzieties par to priecāties. Iespējams, ka izspēlētājs iet pret galdu mastā, kurā tur ir KJxxx, bet Jums rokā dūzis. Vai arī - Jums jāizdara pirmais gājiens, bet rokā sadalījums 5332 ar piecnieku trumpes mastā.

Par to jāpadomā ātrāk! Ja Jūs pirmajā situācijā iegrimsiet transā, tad izspēlētājam ir pamats likt K, pēc tam kad Jūs uzliksiet mazo. Bet ja dūzi pēc Jūsu ilgām pārdomām uzliktu partneris, tad oponentiem būtu pamats izsaukt tiesnesi. Jūs izdarījāt uz tiem spiedienu ar savām pārdomām !

Šāds ierobežojums neattiecas tikai uz aizsargiem. Daudzi izspēlētāji, kas atzīst tā saucamo "totālo bridžu", grūtās situācijās sāk spēlēt vai nu pārāk ātri vai pārāk lēni, tā piespiežot aizsargus kļūdīties. Tie var steigā nomest aizturi vai pavisam pretēji - iesnausties. Vienu reizi tas var izdoties, bet sistemātiski nē. Agri vai vēlu tādu izspēlētāju gaida diskvalifikācija. Ja spēlē tikai savā klubā, tad drīzāk vēlu, bet ja izbrauc uz turnīriem, tad diezgan ātri. Un labāk tad savā federācijā, lai nebūtu tik nepatīkami.

1.5.Gājienu izdara Jūsu partneris.

Ļoti slikti, ja Jūs trinaties uz krēsla. Visticamāk, ka partneris tāpat nesapratīs, ka Jūs gaidiet gājienu pīķī. Ja tomēr viņš nejauši atradīs gāzošo gājienu (pat ja tas būs kreicos), oponenti izsauks tiesnesi. Un ļoti iespējams, pasliktinās Jūsu rezultātu. Disciplināro sodu Jūs noteikti saņemsiet. Tāpēc atcerieties- "Akmens seja!"

1.6. Jūsu kārtis ir galdā.

Pats lielākais, ko Jūs variet atļauties ir īsumā komentēt savu solīšanu un novēlēt partnerim veiksmi. Jums ir aizliegts komentēt oponentu solīšanu. Katra šāda piezīme var saturēt ieteikumu partnerim kā izspēlēt.

Jums ir tiesības pārjautāt partnerim kādu tieši kārti viņš grib likt no galda, motivējot to ar sliktu dzirdamību. Bet bez intonācijas " Ko ??? kungu ???" vai "tiešām sīko ??". Jums nav tiesības teikt priekšā liekot kārti no galda pirms izspēlētāja komandas. Ja Jūs dzirdiet no izspēlētāja viennozīmīgu komandu ( "pīķi" nozīmē pašu mazāko no galdā esošajiem pīķiem, "kreica dāmu" nozīmē tieši kreica dāmu, kaut arī galdā varbūt ir arī kalps un desmitnieks). Jums ir nekavējoties jāizspēlē nosauktā kārts, pat saprotot, ka partneris izdara kļūdu. Katra cita Jūsu darbība izņemot nekavējošu nosauktās kārts izspēli ir pārkāpums.

Jums ir tiesības atgādināt no kuras rokas jāizdara gājiens.

Jums ir tiesības pajautāt jebkuram spēlētājam, vai tiešām viņam nav kārtis gājiena mastā pēc tam, kad viņš stiķī nav devis kārti šajā mastā.

Cita tipa tiesības, piemēram, atiet no galda, Jūs variet iegūt no aizsargiem. Savukārt viņi, ja ir nopietns pamats, to var arī neļaut. Parasti gan tā nav pieņemts.

1.7. Jums kaut kas nepatīk spēles laikā - izveidojusies iespējama pārkāpuma situācija.

Par trūkstošu kārti var paziņot jebkurš spēlētājs.

Pārējos gadījumos kamēr iet izspēle :

Ja jūsu kārtis ir galdā, atstājiet savas šaubas pie sevis. Pēc izspēles izsakiet piezīmi vai izsauciet tiesnesi. Ja Jūs ar to pasteidzieties, tad Jūs izdariet spiedienu uz oponentiem, pie tam nav svarīgi, ir viņi izdarījuši pārkāpumu vai nav.

Ja Jūs esiet aizsargs, tad arī Jums ir tiesības pievērst uzmanību , ja netiek dota kārts gājiena mastā.

Izspēlētājam ir tiesības pacelt no galda viņa gājiena laikā "nejauši" izkritušo kārti, ja vien kreisais aizsargs jau nav paspējis nospēlēt savu kārti. Ar to viņa priekšrocības beidzas ( ja neskaita to, ka viņš var brīvi neizdarot spiedienu uz oponentiemrunāt pie galda)

Solīšanas laikā

Absolūti neētiski ir pievērst uzmanību kādam konkrētam mastam. Jautājums "Ko nozīmēja solījums 2 erci?" iespējams pievērš partnera uzmanību erca mastam. Tāpēc ja partnera pirmais uzbrukums būs šajā mastā, izspēlētājam ir tiesības apstrīdēt šo uzbrukumu.

Rekomendācijas uzdodot jautājumus:

 1. jautāt par solījumu nozīmi katru reizi, kad līdz Jums nonāk solīšana,
 2. jautāt , kas zināms pēc solījumu summas ? ;
 3. jautāt, kas zināms pēc atklājuma ? ;
 4. Pats korektākais (bet prasa daudz laika) - paskaidrojiet solīšanu pa solījumiem. Pie tam ja Jūsu puse nav tikai pasējusi, tad oponentu paskaidrojumu laikā, Jums katrreiz attiecīgā vietā jāpaskaidro kā Jūs sapratāt partnera solījumus.

Neētiski ir demonstrēt gan īpašu ieinteresētību, gan galīgu intereses trūkumu par oponentu solīšanu. Starp citu, nav neētiski, ja Jūs palūgsiet oficiantu šajā laikā kaut ko atnest no bāra. Citas sarunas gan nav pieļaujamas oponentu solīšanas laikā.

Vispārējā ētika

Bridžs ir ļoti emocionāls sporta veids. Kad Jūsu partneris iekrīt augšējā kontraktā, vai ignorē Jūsu signālus, tas ir, maigi izsakoties, ļoti nepatīkami. Vai tas ir iemesls lai uz viņu kliegtu ? Tā ir Jūsu pāra problēma.

Tomēr. Bez jums zālē vēl ir cilvēki, kuriem, pirmkārt, ir nepatīkami to klausīties un, otrkārt, saņemt nelegālu informāciju par kādu sadalījumu. Viņi ir atnākuši spēlēt, lai gūtu pozitīvas emocijas no savas spēles, bet nevis no emocionāliem citu bridžistu prāta spēju komentāriem.

Padoms ir ļoti vienkāršs. Pierakstiet sava pāra neveiksmes. Lai vēlāk tās varētu apspriest. Vai arī atcerieties, ja tā ērtāk( jo sadalījumi bieži ir vēlāk pieejami) Tas palīdzēs Jums uzlabot savu spēli.

Kurā brīdī izsaukt tiesnesi?
 1. Tiesnesis ir jāizsauc nekavējoties, ja pie galda notiekošais traucē normālai spēles gaitai :
  - uzreiz kā noticis solījums ārpus kārtas,
  - uzreiz kad ievērots falšrenonss,
  - ja pie galda radies strīds.
 2. Dažos no citiem pārkāpumu gadījumiem Jums ir tiesības uzreiz paziņot, ka atstājiet sev tiesības izsaukt tiesnesi. Taču tas rada nedaudz divdomīgu situāciju arī Jums, jo Jūsu partneris to var saprast kā signālu "var uzsākt riskantas darbības, bet ja rezultāts mūs neapmierinās, mēs izsauksim tiesnesi." 
  Tāpēc labāk šīs situācijas nemaz neuzskaitīšu. Rekomendēju - tikko notiek kaut kas tāds kas Jums nepatīk ( piemēram oponents aizdomājas ar singletu gājiena mastā vai oponenti jūsuprāt dīvaini sola) atzīmējiet to sev spēles laikā, bet tiesnesi izsauciet pēc sadalījuma. Vispirms gan iespējams izjautāt oponentus par neskaidrībām- varbūt paskaidrojumi apmierinoši izskaidros situāciju un tiesnesis nebūs nepieciešams.
 3. Visas piezīmes par oponentu spēli atstājiet līdz sadalījuma beigām. Sadalījuma laikā tas uzskatāms par spiediena izdarīšanu. Tad tiesnesi pilnīgi pamatoti var izsaukt oponenti.